Food
2 פיצות משפחתיות + בקבוק שתיה כולל משלוח - פיצה האט

99.00 ₪ במקום 155 ₪ בהוספת ההטבה לסל ולחיצה לתשלום ישלח קוד קופון לרכישת

פיצה משפחתית + תוספת לבחירה לישיבה במקום בלבד - פיצה האט

55.00 ₪ במקום 79.90 ₪ בהוספת ההטבה לסל ולחיצה לתשלום ישלח קוד קופון לרכישת

פיצה משפחתית+ תוספת לבחירה כולל משלוח - פיצה האט

69.90 ₪ במקום 79.90 ₪ בהוספת ההטבה לסל ולחיצה לתשלום ישלח קוד קופון לרכישת